Cung cấp màng PET BOPP

Đăng lúc: 07-04-2015 12:23:23 PM - Đã xem: 159 - Phản hồi: 0

Cung cấp màng PET BOPP

màng metallized pet.màng vàng metallized .màng nhiệt metallized pet. màng nhiệt bopp.

Cung cấp phần mềm

Đăng lúc: 07-04-2015 12:26:31 PM - Đã xem: 179 - Phản hồi: 0

Phần mềm thiết kế bao bì in ấn

Phần mềm thiết kế bao bì in ấn

Cung cấp phụ tùng linh kiện máy móc bao bì

Đăng lúc: 07-04-2015 12:28:14 PM - Đã xem: 192 - Phản hồi: 0

phụ tùng máy móc trước in phụ tùng máy móc in ấn phụ tùng máy móc gia công sau in

phụ tùng máy móc trước in phụ tùng máy móc in ấn phụ tùng máy móc gia công sau in

Cung cấp vật liệu bao bì in ấn

Đăng lúc: 07-04-2015 12:29:41 PM - Đã xem: 195 - Phản hồi: 0

vật liệu bao bì in ấn

Mực in offxe uv.Mực in lụa uv .Mực in bóng định hình.Màng metallized PET.Màng nhiệt metallized PET.