Dây dù vàng bóng

Dây dù vàng bóng

Giá : Liên hệ
Dây dù vàng bóng
Chất liệu: sợi dù
Màu sắc: có thể nhuộm theo nhu cầu khách hàng