Ô zê 4-5
Đăng ngày 16-05-2016 Lúc 04:04'- 261 Lượt xem

Ôzê 4 - Ôzê 5
2 màu vàng, bạc