Dây dù vàng bóng
Đăng ngày 09-11-2016 Lúc 02:52'- 209 Lượt xem

Dây dù vàng bóng
Chất liệu: sợi dù
Màu sắc: có thể nhuộm theo nhu cầu khách hàng